Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας & CYBER.EUC Research Center Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Nov 10, 2021

Η ΑΨΑ συμμετέχει ενεργά στον 9ο ετήσιο ευρωπαϊκό μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο μεταξύ των πολιτών. Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και περισσότερους από 300 εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.  Η εκστρατεία διάρκειας ενός μήνα προωθεί επικαιροποιημένες συστάσεις για την κυβερνοασφάλεια με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές υπηρεσίες και την υποστήριξη των πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών, οικονομικών και επαγγελματικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα για το ECSM (https://cybersecuritymonth.eu/) όπου κάποιος μπορεί να βρει όλες τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται σε αυτό το πλαίσιο.

Eνημέρωση ατόμων τρίτης ηλικίας σε θέματα κυβερνοασφάλειας

Tο CYBER.EUC Research Center του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και τον Επίτροπο Επικοινωνιών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο στα Ελληνικά στοχεύοντας στην ενημέρωση των ατόμων τρίτης ηλικίας για τους κινδύνους που ελλοχεύουν με την χρήση του διαδικτύου και πώς να προστατευτούν. Τα άτομα τρίτης ηλικίας χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δικτυα και το διαδίκτυο ολοένα και περισσότερο. Παρόλο που η χρήση του διαδικτύου προσφέρει πολλαπλά οφέλη και ευκαιρίες, την ίδια στιγμή φαίνεται να εκθέτει τα άτομα αυτά σε κινδύνους που αγνοούν, με αποτέλεσμα να γίνονται τα «εύκολα» θύματα για τους επιτήδειους που δρουν στο διαδίκτυο. Το σεμινάριο διεξήχθει διαδικτυακά στις 27 Οκτωβρίου και διάρκεσε 1.5 ώρα Το σεμινάριο παρουσίανοι Δρ. Γιάννα Δανίδου και Δρ. Γεώργιος Χατζηχριστοφή, αμφότεροι ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Training 1: Senior Citizens Training (in Greek only)

 

Eνημέρωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα κυβερνοασφάλειας

Το CYBER.EUC Research Center του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και τον Επίτροπο Επικοινωνιών διοργάνωσε σεμινάριο στα Αγγλικά με στόχο την ενημέρωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που συχνά αποτυγχάνουν να αυξήσουν την ασφάλειά τους, σε συνάρτηση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η έρευνα και η καθημερινότητα δείχνουν ότι οι καλά προετοιμασμένοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από εκείνους που αποτυγχάνουν να σχεδιάσουν ή δεν διαθέτουν τις δυνατότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν σωστά τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Το σεμινάριο διεξήχθει διαδικτυακά στις 10 Νοεμβρίου 2021, και διάρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Μπορεί όποιος θέλει να το παρακολουθήσει

 

Το σεμινάριο παρουσίασαν οι Δρ. Γιάννα Δανίδου και Δρ. Γεώργιος Χατζηχριστοφή, αμφότεροι ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.